“ ความช่วยเหลือของท่าน เป็นอัศจรรย์ที่พวกเราสัมผัสได้ ”

“มูลนิธิคุณพ่อเรย์” ต้องเลี้ยงดูเด็กผู้ด้อยโอกาสและคนพิการมากกว่า 850 คน แต่เพื่อให้กิจการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดแสดงความประสงค์ในการอุปถัมภ์เด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ โดยท่านจะได้รับรูปภาพและประวัติสังเขปของเด็กที่ท่านให้การอุปถัมภ์ และเด็ก ๆ ก็จะแสดงความกตัญญูโดยการส่งบัตรอวยพรให้แก่ท่าน ในโอกาสสำคัญต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเดิม

“ เราดูแลเด็กและคนพิการ มากกว่า 850 ชีวิต ใน 11 โครงการ ”

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เป้าหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา....อ่านเพิ่มเดิม

บ้านเด็กแรกรับและงานภาคสนามฯ

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น งานภายในบ้านและงานภาคสนาม... อ่านเพิ่มเดิม

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไร้ผู้อุปการะดูแล แรกรับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 7 ปี และให้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี หรือจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ..อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อปี พ.ศ. 2550 ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอน แอนลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” นักบวชคณะพระมหาไถ่ โดยเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณพ่อเรย์มีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของคนพิการที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน (องค์การอนามัยโลกระบุว่ามี 6.3 ล้านคน) มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้เรียนหนังสือ.. อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

เราคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมของคนพิการ กับคนทั่วไปในสังคม คนพิการได้รับการปฏิบัติประหนึ่งเป็นคนชั้นสองในสังคม ไม่สามารถหางานทำ มีสิทธิต่างๆ น้อยกว่า และบ่อยครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากสังคม ถูกเยาะเย้ย ถากถาง และหลีกเลี่ยงจากสังคม.. อ่านเพิ่มเดิม

อุปถัมป์เด็กหรือนักเรียนพิการ

กิจกรรมพิเศษ

ขอเรียนเชิญสนับสนุนโครงการ “ปั่น ปัน รัก 2016” เพื่อเด็กและคนพิการ

ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสมาคมจักรยานเมืองพัทยา Eastern Bike Shop by ch.numchai RaceReg.Net และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รัก 2017” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียงจากการใช้ยานพาหนะ ช่วยส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเกิดกระแสการใช้จักรยานส่วนบุคคล เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการประหยัดพลังงาน ทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนทั่วโลกในขณะนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต 2017

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "ฟุตบอลเด็กเพื่ออนาคต ครั้งที่ 7 ปี 2017" จัดโดย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกับ เดอะเพอร์ฟูมเฮาส์พัทยา เปิดรับสมัคร 4 รุ่นอายุ ได้แก่ อายุไม่เกิน 9 ปี ไม่เกิน 11 ปี ไม่เกิน 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี ค่าสมัคร 5,000 บาท เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท แข่งขันวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามแพลนเน็ตฟุตบอล ใกล้โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง โปรโมรชั่นพิเศษ !! ลงทะเบียนแข่ง และจ่ายค่าสมัครก่อน 20 กันยายน 2560 รับส่วนลดพิเศษ จาก 5,000 บาทเหลือเพียง 4,500 บาท สมัครได้ที่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถ.สุขุมวิท หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-4088047

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม