“ ความช่วยเหลือของท่าน เป็นอัศจรรย์ที่พวกเราสัมผัสได้ ”

“มูลนิธิคุณพ่อเรย์” ต้องเลี้ยงดูเด็กผู้ด้อยโอกาสและคนพิการมากกว่า 850 คน แต่เพื่อให้กิจการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดแสดงความประสงค์ในการอุปถัมภ์เด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ โดยท่านจะได้รับรูปภาพและประวัติสังเขปของเด็กที่ท่านให้การอุปถัมภ์ และเด็ก ๆ ก็จะแสดงความกตัญญูโดยการส่งบัตรอวยพรให้แก่ท่าน ในโอกาสสำคัญต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเดิม

“ เราดูแลเด็กและคนพิการ มากกว่า 850 ชีวิต ใน 11 โครงการ ”

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เป้าหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา....อ่านเพิ่มเดิม

บ้านเด็กแรกรับและงานภาคสนามฯ

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น งานภายในบ้านและงานภาคสนาม... อ่านเพิ่มเดิม

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไร้ผู้อุปการะดูแล แรกรับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 7 ปี และให้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี หรือจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ..อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อปี พ.ศ. 2550 ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอน แอนลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” นักบวชคณะพระมหาไถ่ โดยเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณพ่อเรย์มีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของคนพิการที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน (องค์การอนามัยโลกระบุว่ามี 6.3 ล้านคน) มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้เรียนหนังสือ.. อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

เราคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมของคนพิการ กับคนทั่วไปในสังคม คนพิการได้รับการปฏิบัติประหนึ่งเป็นคนชั้นสองในสังคม ไม่สามารถหางานทำ มีสิทธิต่างๆ น้อยกว่า และบ่อยครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากสังคม ถูกเยาะเย้ย ถากถาง และหลีกเลี่ยงจากสังคม.. อ่านเพิ่มเดิม

อุปถัมป์เด็กหรือนักเรียนพิการ

กิจกรรมพิเศษ

งานคอนเสิร์ตการกุศล “คุณพ่อเรย์ เพื่อชีวิต”

มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมระดมทุนหารายได้ เพื่อนำมาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สนับสนุนดำเนินโครงการดังนี้ 1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการ 2. เพื่อเผยแพร่งานสงเคราะห์เด็กและคนพิการ ภายในงานท่านจะได้พบกับการแสดงคอนเสิร์ต ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานจัดงาน ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Easter Festival On The Beach 2018

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมกับเมืองพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ คริสตจักรอาโดนาย คริสตจักรห้วยใหญ่ คริสตจักรพันธกร คริสจักรน้ำพุแห่งชีวิต คริสตจักรร่มพระพร มูลนิธิมือต่อมือ และอีกหลายหลายหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรม “Easter Festival On The Beach 2018” เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง โดยในงานมีการประกวดไข่อีสเตอร์ ประกวดเพ้นท์หน้า ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมกิจกรรมดนตรี การแสดง รวมถึงการค้นหาไข่อีสเตอร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม